စဉ်အက္ခရာစာစစ်ဌာနFile ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(နဥတ)​အထက၊တောင်ညို(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥတ)အထက၊သရက်တော(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥတ)အထက၊မိုးစွေ(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥတ)အထက၊ငန်းစပ်(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥတ)အထက(၁၂)နေပြည်တော်(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥတ)အထက၊မင်းကုန်း(ဥတ္တရသီရိ)
(နတက)အထက(၁)တပ်ကုန်း
(နတက)အထက(၂)တပ်ကုန်း
(နတက)အထက၊ရွှေမြို့(တပ်ကုန်း)
၁၀(နတက)အထက၊ညောင်လွန့်(တပ်ကုန်း)
၁၁(နတက)အထက၊MRTV(တပ်ကုန်း)
၁၂(နတက)အထက၊ကပစ(၁)(တပ်ကုန်း)
၁၃(နတက)အထက၊တောင်ပို့သာ(တပ်ကုန်း)
၁၄(နတက)အထက၊မကျီးပင်(တပ်ကုန်း)
၁၅(နဇယ)​အထက(၁)နေပြည်တော်(ဇေယျာသီရိ)
၁၆(နဇယ)အထက(၁၆)နေပြည်တော်(ဇေယျာသီရိ)
၁၇(နဇယ)​အထက၊ရေဆင်း(ဇေယျာသီရိ)
၁၈(နဇယ)အထက၊ပြည်စံအောင်(​ဇေယျာသီရိ)
၁၉(နဇယ)အထက၊ကျောက်ချက်(ဇေယျာသီရိ)
၂၀(နပဗ)အထက(၃)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၂၁(နပဗ)အထက၊ကျည်တောင်ကန်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၂၂(နပဗ)အထက(၁၃)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၂၃(နပဗ)အထက(၂၀)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၂၄(နပဗ)အထက၊အောင်သုခ(ပုဗ္ဗသီရိ)
၂၅(နပန)အထက(၁)ပျဉ်းမနား
၂၆(နပန)အထက(၂)ပျဉ်းမနား
၂၇(နပန)အထက(၃)ပျဉ်းမနား
၂၈(နပန)အထက၊သစ်လေးလုံး(ပျဉ်းမနား)
၂၉(နပန)အထက၊ညောင်ပင်သာ(ပျဉ်းမနား)
၃၀(နဇမ)အထက(၆)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၃၁(နဇမ)အထက(၇)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၃၂(နဇမ)အထက(၂၂)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၃၃(နဇမ)အထက(၁၄)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၃၄(နဇမ)အထက(ခွဲ)၊လ(၃)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၃၅(နလဝ)အထက(၁)လယ်ဝေး
၃၆(နလဝ)အထက(၂)လယ်ဝေး
၃၇(နလဝ)အထက၊သဲကောကြီး(လယ်ဝေး)
၃၈(နလဝ)အထက၊ကံသာ(လယ်ဝေး)
၃၉(နလဝ)အထက၊ကန်လှ(လယ်ဝေး)
၄၀(နလဝ)အထက၊သာ၀တ္ထိ(လယ်ဝေး)
၄၁(နလဝ)အထက၊သပြေပင်(လယ်ဝေး)
၄၂(နလဝ)အထက၊ဝက္ကမူ(လယ်ဝေး)
၄၃(နလဝ)အထက၊သစ်ပုတ်ပင်(လယ်ဝေး)
၄၄(နလဝ)အထက၊​အေလာ(လယ်ဝေး)
၄၅(နဒက)အထက(၁၈)နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏသီရိ)
၄၆(နဒက)အထက(၁၉)နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏသီရိ)