စဉ်အက္ခရာစာစစ်ဌာနFile ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစက)စစ်ကိုင်း
(စကလ)ကလေး
(စကလ)အင်ဒိုင်းကြီး( ကလေး )
(စမက)မင်းကင်း
(စမက)ပန်းဆက်( မင်းကင်း )
(စကဝ)ကလေးဝ
(စတမ)တမူး
(စရဘ)ရွှေဘို
(စကဘ)ကန့်ဘလူ
၁၀(စကဘ)ထန်းကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၁၁(စလမ)ကျွန်းလှ
၁၂(စရဥ)ရေဦး
၁၃(စဒပ)ဒီပဲယင်း
၁၄(စမရ)မုံရွာ
၁၅(စမရ)အလုံ(မုံရွာ)
၁၆(စအရ)အရာတော်
၁၇(စခမ)ချောင်းဦး
၁၈(စကသ)ကသာ
၁၉(စအတ)အင်းတော်
၂၀(စဗမ)​ဗန်းမောက်
၂၁(စဝသ)ဝန်းသို
၂၂(စမလ)​မော်လိုက်
၂၃(စမလ)ကင်းတပ်(​မော်လိုက်)
၂၄(စဖပ)​ဖောင်းပြင်
၂၅(စခတ)ခန္တီး
၂၆(စဟမ)ဟုမ္မလင်း
၂၇(စဟမ)ကက်သာ(​​ဟုမ္မလင်း)
၂၈(စဟမ)မောင်းခမ်း(​​ဟုမ္မလင်း)
၂၉(စဟမ)ထမံသီ(​​ဟုမ္မလင်း)
၃၀(စလရ)​လေရှီး
၃၁(စလရ)ပန်ဆပ်(လေရှီး)
၃၂(စလရ)ဆွမ္မရာ(​​​လေရှီး)
၃၃(စလဟ)လဟယ်
၃၄(စနယ)နန်းယွန်း
၃၅(စနယ)ပန်ဆောင်(နန်းယွန်း)