စဉ်တိုင်းဒေသကြီး + နေပြည်တော်
၁။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃။နေပြည်တော်
၄။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
စဉ်ပြည်နယ် + နိုင်ငံခြား
၉။ကချင်ပြည်နယ်
၁၀။ကယားပြည်နယ်
၁၁။ကရင်ပြည်နယ်
၁၂။ချင်းပြည်နယ်
၁၃။မွန်ပြည်နယ်
၁၄။ရခိုင်ပြည်နယ်
၁၅။ရှမ်းပြည်နယ်
၁၆။နိုင်ငံခြား

၂၀၂၄-တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ